Zavod za patološku fiziologiju | Department of Pathophysiology |

Patološka fiziologija tumači bit i patogenezu bolesnih procesa koji dovode do oštećenja fizioloških funkcija organizma. Na ovom kolegiju studenti veterinarske medicine stječu znanja i istražuju kako promjene u strukturi i funkciji stanica, tkiva i organa dovode do poremećaja u čitavom organizmu. Svrha je predmeta tumačenje biti i patogeneze bolesnih procesa. Studenti se upoznaju s etiološkim čimbenicima koji dovode do prekida i skretanja toka fizioloških funkcija organizma. Pritom se upoznaju s razvojem patoloških zbivanja, počevši od molekularnog, staničnog i humoralnog do funkcionalnog poremećaja organa i organskih sustava. Studenti na taj način dobivaju osnovu za logično razumijevanje simptomatologije i dijagnostike bolesti, kao i za razumijevanje zahvatnih mjesta djelovanja lijekova. Stjecanjem znanja iz Patološke fiziologije studenti dobivaju osnovu za razumijevanje nastave iz kliničkih kolegija, a upoznajući se s patofiziologijom različitih poremećaja, studenti se upoznaju s funkcijskim osnovama za nastanak morfoloških promjena što ih istovremeno uče u Općoj patologiji i patološkoj morfologiji. Predmeti Patološka fiziologija I i II pripremaju studente za kliničke predmete, te se slušaju na trećoj godini studija.